NYTTÅRSFORSETT FOR 2021

Fem ting jeg vil jobbe med i 2021:

Spise mer plantebasert. Det er godt for både miljøet, dyrene og helsen. Selv om jeg alltid har vært veldig glad i frukt og grønt så har det virker litt skummelt. Etter detoxen min i oktober fant jeg ut at et plantebasert kosthold var noe for meg. Fordøyelsen min var på topp, jeg hadde mer energi, bedre søvn og følte jeg hadde et klarere hode. Jeg tror ikke det er realistisk at jeg kan bli 100% plantebasert, men målet er å være på rundt 80%. 

Være mer takknemlig. Jeg ønsker å flytte fokuset over på det jeg har fremfor det jeg vil ha. En god øvelse er å skrive ned tre ting hver kveld som man er takknemlig for, helst små, unike ting hver dag. Det har jeg gjort i perioder tidligere og det er utrolig effektivt for lykkefølelsen. 

Gjøre ansiktsøvelser hver morgen. Jeg vil praktisere mer naturlig anti age og ansiktsøvelser er så bra. Det kan diskuteres hvor dramatisk effekten er men jeg tror det vil utgjøre en forskjell i lengden. Meningen er å tone ansiktsmusklaturen og bli kvitt opphopninger av vann/slaggstoffer. Uansett vil huden få nytte av det ved økt blodsirkulasjon. Jeg skal starte ved å lage en rutine av 3-5 øvelser som jeg kan gjøre sammen med hudpleierutinen. 

Flytte telefonen ut av soverommet. Denne er vanskelig men så viktig! Jeg vil ikke at telefonen skal være det siste jeg ser før jeg sovner og det første jeg våkner opp til. Det er ikke godt for hodet, søvnen eller øynene. 

Lære meg om ingredienser. Jeg er så interessert i skjønnetsprodukter men jeg kan for lite om ingredienser. Målet er å lese på et produkt og forstå hva det faktisk inneholder og hvorfor. Da blir jeg kanskje klokere på hvorfor enkelte produkter er så mye bedre enn andre.

Har du noen nyttårsforsett?

Here are 5 things I want to work on in 2021:

Eat more plant based. It is good for the environment, the animals and the health. After my detox in October, I found that a plant-based diet really did me good. My digestion was at it’s best, I had more energy, better sleep and felt I had a clearer head. I do not think it is realistic that I can be 100% plant-based, but the goal is to be around 80%.

Practice gratitude. I want to shift my focus on to what I have rather than what I want. A good exercise is to write down three things every night that you are grateful for, preferably small, unique things every day. I have done this in periods before and it is incredibly effective for my happiness.

Face workouts. I want to practice more natural anti age and facial exercises are so good. It is debattbøker how dramatic the effect is but I think it will make a difference in the long run. The idea is to tone the face muscles and aid the natural detox process. The skin will at least benefit from the increased blood circulation. I will start by creating a routine of 3-5 exercises that I can do together with my skin care routine.

Move the phone out of the bedroom. This is difficult but so important! I do not want my phone to be the last thing I see before I fall asleep and the first thing I wake up to. It is not good for my mental health, sleep or eyes.

Become a skincare ingredient guru. I’m so interested in beauty products but I know too little about ingredients. My goal is to read the back of a product and understand what it actually contains and why. Then I might be wiser to why some products are so much better than others.

Do you have any New Year’s resolutions?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *