MIN SOMMERFERIE


Jeg håper dere har hatt en nydelig sommerferie. Jeg har tatt meg en lang ferie fra bloggen, det har vært deilig men jeg har savnet den også! Her er en liten oppsummering av sommerferien min 2020:

Bergsdalen, Kiellandbu og Nærøyfjorden
Vi har hatt en skikkelig fin Norgesferie som startet i Bergsdalen på hytten til svigerfamilien min. Vi hadde noen kjempefine dager med sol og vi dro på en fjelltur til vakre Kiellandsbu. For en vakker utsikt! Det var også en ganske snill tur på 1,5 t som jeg kan anbefale alle. På toppen var det bare å nyte utsikten sammen med en øl og Real Turmat.


Dag to tok vi med oss kajakker og padlet i vakre Nærøyfjorden. Det var et ukjent sted for meg men for en perle. Nærøyfjorden er listet på UNESCOs oversikt over verdens kultur- og naturarvsteder. Det er også verdens smaleste fjord med 250 m på sitt smaleste. Det var en helt magisk opplevelse å padle i fjorden! Vannet var blikkstille, ingen trafikk langs fjorden og masse uberørt natur. Og da vi så en sel ble jeg helt i ekstase. Det var mange fine strender langs turen man kunne stoppe på for lunsj. Noe jeg ikke har opplevd andre steder vi har padlet. Anbefales!

Den siste soldagen syklet vi innover i Bergsdalen og gikk til Moastølen. Etter det ble det noen dager på hytten med regn.


Bursdag
Jeg måtte hjem til Bergen for litt jobb og bursdagsfest. Det er sjeldent jeg får samlet venninnene mine på bursdagen min siden det er midt på sommeren. Derfor var det ekstra hyggelig å feire hjemme i år. Jeg fikk selvplukket sopp av en venninne noen dager i forkant og da ble det selvklart Tagliatelle ai Funghi. Herregud så godt! Det startet med en fin middag og endte i boblebadet. For en gøy kveld! Jeg var også sliten i flere dager etterpå.

Rondane, Romsdalen og Loen
Etter noen dager hjemme pakket vi i bilen og dro på tur igjen. Vi hadde en overnatting i Sogndal på vei til Jotunheimen. Planen var å gå opp Austabotntind men den måtte avlyses på grunn av dårlig vær. Jeg var ganske lettet for å slippe den luftige turen. Vi kjørte videre og slo opp telt i Rondane Nasjonalpark. Vi kjørte til en parkeringsplass (gamle bussplassen) i nasjonalparken. Kjempefint sted å parkere hvis man vil telte i området. Det var så vakkert og annerledes enn naturen på vestlandet. Alt i alt en veldig fin teltopplevelse.

På vei til Åndalsnes kjørte vi gjennom Dovre Nasjonalpark. Håpet på å se noen moskuser men tok til takke med søte kuer og hester. Vel fremme i Åndalsnes møtte vi dessverre regn. Det var ingen ledige hotell og vi måtte slå opp telt i regnet. Ikke helt min ideelle teltopplevelse men det gikk faktisk fint. Vi våknet til sol morgenen etter og fikk oss en liten tur. Vi gikk opp Litlefjellet og fikk en fantastisk utsikt ut mot Trollveggen. Vi prøvde å gå videre opp men jeg måtte gi meg på grunn av høydeskrekken.

Etter en våt natt i telt bestilte vi en ekstra dag på Alexandra Hotell i Loen. Vi forsøkte å bo der da vi var i Loen i fjor men det var helt fullt. Jeg gledet meg derfor ekstra mye til to deilige dager på spahotell. Da vi ankom hotellet og hadde vår første middag så ble jeg helt ærlig litt skuffet. Alt i alt så synes jeg ikke oppholdet rettferdiggjør prisen.Dagen etter hadde vi planlagt å gå Via Ferrata Loen og jeg gruet meg i flere dager. Vi ventet til kl 14 da de guidede turene var over for dagen. Det var en varm og fin dag, og jeg ble godt svett opp til innsteget. Det er ca én time å gå opp de første 450 høydemeterne. Jeg har ingen tidligere klatreerfaring men det var faktisk gøy i starten. Så kom vi oss over tregrensen og jeg kunne se rett ned i vannet. Da kjente jeg skikkelig på høyden og ble uvel. Jeg kunne ikke nyte utsikten i pausene i redsel for at kvalmen tok overhånd. Skal jeg være helt ærlig så angret jeg veldig når vi var halvveis, men det var bare å komme seg opp. Etter totalt tre timer med klatring nådde vi toppen. Jeg var fullstendig utslitt og lettet. Det var akkurat som om redselen underveis hadde tappet meg helt for krefter. Alt i alt så er jeg veldig glad for å ha gjennomført.


Siste dagen i Loen padlet vi kajakk i Loenfjorden. Det turkisgrønne vannet omkranset av fjell var helt magisk. En nydelig avslutning på en fantastisk tur.

Trondheim
Ferien ble litt utvidet med en kort uke i Trondheim med mamma. Jeg er født i Trondheim og bodde der til jeg var 3 år, så jeg har mye familie der. Vi fikk besøkt morfaren min noen dager i Malm. I Trondheim fikk jeg sett pappa, halvsøsteren og nevøen min. En veldig hyggelig men også litt tung tur. Jeg må komme meg opp litt oftere!

Klar for høst
Jeg håper dere har kost dere masse i sommer og fått ladet batteriene for høsten. Jeg føler i hvert fall det. Selv om Norgesferien har hatt litt mangel på sol så føler jeg mer mer uthvilt enn det jeg vanligvis gjør etter sommerferien. Kanskje fordi det har vært litt roligere tempo og mer natur. Uansett føles det godt!

Jeg føler nå at jeg endelig er klar for høsten. Jeg gleder meg til å komme tilbake til rutiner med bloggen, teste ut nye produkter og lage mer skjønnhetsinnhold igjen. Kanskje klarer jeg å bli litt mer aktiv på Youtube igjen? Det er så mange ulike formater og innholdskanaler om dagen at det går nesten i surr. Jeg vet det kan være vanskelig å forestille seg men alt tar lengre tid enn man skulle tro. Jeg er ikke den mest effektive på å lage videoinnhold, men 1-2 videoer på Youtube i måneden skal jeg kunne klare. Jeg vet en hudpleievideo er veldig etterspurt så den er øverst på listen min <3

I hope you had a wonderful summer vacation. I have taken a long summer break from the blog, it has been lovely but I have missed it too! Here is a little recap of my summer vacation 2020:

Bergsdalen, Kiellandbu and Nærøyfjorden
We have had a really nice Norwegian holiday that started in Bergsdalen at the cabin of my in-laws. We had some great sunny days and we went on a mountain hike to beautiful Kiellandsbu. What a beautiful view! It was also a pretty kind hike of 1.5 hours that I can recommend to everyone. At the top we enjoyed the view with a beer and Real Turmat.

Day two we brought our kayaks and paddled in the beautiful Nærøyfjord. It was an unknown place for me but what a gem. Nærøyfjorden is listed on UNESCO’s list of the world’s cultural and natural heritage sites. It is also the world’s narrowest fjord with only 250 m at its narrowest. It was a magical experience to paddle in the fjord. The water was calm, no traffic along the fjord and lots of untouched nature. And when we saw a seal, I was completely ecstatic. There were many nice rock beaches along the trip where you could stop at for lunch. Something I have not experienced elsewhere we have paddled. I highly recommend Nærøyfjorden!

The last sunny day we cycled inwards in Bergsdalen and went to Moastølen. After that it was a few days in the cabin with rain.

Birthday
I had to go home to Bergen for some work and celebrate my birthday. I rarely get to gather my girlfriends on my birthday since it is the middle of summer. Therefore, it was so fun to celebrate at home this year. I got self-picked mushrooms from a friend a few days in advance and of course I had to make Tagliatelle ai Funghi. It was so good! It started with a nice dinner and ended in the hot tub. Such a fun evening. I was tired for days after.

Rondane, Romsdalen and Loen
After a few days at home, we packed the car and went on a trip again. We had an overnight stay in Sogndal on the way to Jotunheimen. The plan was to go up Austabotntind but it had to be canceled due to bad weather. I was quite relieved to escape the airy hike. We drove on and set up our tent in Rondane National Park. We drove to a parking lot (old bus stop) in the national park. A great place to park if you want to camp in the area. It was so beautiful and different from the nature on the west-coast. All in all, a very nice tent experience.

On the way to Åndalsnes we drove through Dovre National Park. Hoping to see some muskox but made do with cute cows and horses. Once in Åndalsnes we unfortunately met rain. There were no available hotels and we had to set up camp in the rain. Not quite my ideal tent experience but it was actually ok. We woke up to the sun the next morning and had a little walk. We went up Litlefjellet and got a fantastic view out towards Trollveggen. We tried to go further up but I had to give up because of my fear of heights.

After a wet night, we booked an extra day at Alexandra Hotell in Loen. We tried to stay there when we were in Loen last year but it was completely full. I was therefore really looking forward to two lovely days at a spa hotel. When we arrived at the hotel and had our first dinner I was honestly a little disappointed. All in all I do not think the stay justifies the price.

The next day we had planned to climb Via Ferrata Loen and I dreaded it for several days. We waited until 2pm when the guided tours were over for the day. It was a warm and sunny day. It is about one hour to walk up the first 450 meters before climbing. I have no previous climbing experience but it was actually a lot of fun in the beginning. Then we got over the tree line and I could see straight down into the water. I started to feel the height and became unwell. I could not enjoy the view during the climb because I was so afraid that the nausea would be taking over. To be completely honest, I was regretting everything when we were halfway there. I couldn’t do anything but climb up. After a total of three hours of climbing, we reached the top. I was completely exhausted and relieved. It was just as if the fear along the way had completely drained me of energy. All in all, I am very happy to have completed.

The last day in Loen we paddled a kayak in the Loenfjord. The turquoise green water surrounded by mountains was absolutely magical. A beautiful end to a fantastic trip.

Ready for fall
I hope you have enjoyed yourselves a lot this summer and charged your batteries for fall. At least I feel that way. Even though our Norwegian holiday has had a little lack of sun, I feel more rested than I usually do after the summer holidays. Maybe because it has been a bit slower pace and more nature. Either way, it feels good!

I now feel that I am finally ready for fall. I look forward to getting back to routines with the blog, testing out new products and creating more beauty content again. Maybe I can get a little more active on Youtube again? There are so many different formats and content channels these days that it’s almost too much. I know it can be hard to imagine but everything takes longer than you might think. I’m not the most efficient at creating video content, but I should be able to manage 1-2 videos on Youtube a month. I know a skin care video is in high demand so it is at the top of my list <3

13 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *