GODE VANER


Jeg har gitt etter og kastet meg på kaffekjøret igjen. Det er så vanskelig å holde seg helt unna kaffe. Etter pausen min så har jeg blitt enda mer bevisst på mengden og når på døgnet jeg drikker det. Jeg har også lettere for å velge en kopp te hvis jeg merker at jeg har fått nok kaffe for dagen. Jeg synes det var kjipt å gi etter for kaffesuget men det vel kanskje ikke den verste vanen å ha.

Jeg prøver hele tiden å jobbe med å implementere gode vaner og kvitte meg med dårlige i samme slengen. Jeg har funnet ut av at det er lettere for meg å fokusere på å gjennomføre de gode fremfor å stoppe med de dårlige vanene. Hvis en god vane blir gjennomført så tar det fokus og det kan hende at den dårlige vanen forsvinner av seg selv.

En liste over gode vaner jeg ønsker å ha livet mitt:

 1. Drikke masse vann. Denne har jeg blitt mye bedre på de siste årene. Jeg har blitt god på å drikke masse vann på morgenen men glemmer fort gjennom dagen. Da forveksler jeg ofte tørste med sult…
 2. Lese bok på sengen. Jeg har en bunke med bøker på nattbordet som jeg vil lese men telefonen vinner nesten alltid…
 3. Gå i naturen minst en gang i uken. Det som er positivt med de siste ukene er at jeg har vært ute i naturen nesten hver dag. Jeg kjenner at det gir en ekte glede og jeg håper at jeg klarer å holde på denne vanen.
 4. Legge meg tidlig. Jeg har funnet ut at jeg trenger minimum 8 timer med søvn hver natt. Jeg er misunnelig på de som klarer seg med seks men jeg har måttet innse at sånn er ikke jeg. Her gjelder det å komme seg tidlig i seng.
 5. Ta tran hver dag. Jeg vet hvor sunt tran er men jeg er kjempedårlig på å huske å ta det hver dag. Det er noe med at det ikke smaker godt som gjør at jeg kanskje glemmer det med vilje. Tranen står der i kjøleskapet og jeg lager hele tiden unnskyldninger for meg selv; jeg kan ikke ta tran på tom mage, jeg kan ikke ta tran før jeg har trent, jeg kan ikke ta tran før jeg legger meg. Jeg må bare ta tran hver dag rett etter frokost og ferdig med det.

Jeg har også hørt at det er følelsen du får etter du gjør noe som teller når du vil lage en vane og ikke den magiske 21 dagers regelen. Så det kan faktisk hjelpe å gratulere seg selv når du gjennomfører feks å ta tran. Det skal jeg i hvert fall teste!

Har du noen gode vaner som du er flink på eller som du ønsker å få?

I have given into my cravings and started drinking coffee again. It’s so hard to stay completely away from coffee. After my coffee break, I became even more aware of the amount and time of day I drink it. I also find it easier to choose a cup of tea if I feel like I have had enough coffee for the day. I felt a sense of defeat when I gave in to my coffee craving but it may not be the worst habit to have.

I keep trying to implement good habits and get rid of bad ones at the same time. I’ve found that it’s easier for me to focus on doing the good rather than quitting the bad habits. If a good habit is implemented then it takes focus and the bad habit may disappear all by itself.

A list of good habits I want to have in my life:

 1. Drink plenty of water. I have gotten so much better at this for the last years. I got really good at drinking lots of water in the morning but quickly forget through the day. Then I often mistake thirst for hunger …
 2. Read book in bed. I have a stack of books on the bedside table that I want to read but my iPhone almost always wins …
 3. Walk in nature at least once a week. What is positive about the last few weeks is that I have been out in nature almost every day. I know that it gives a real feeling of joy and I hope I can keep on this habit.
 4. Get to bed early. I’ve realized that I need a minimum of 8 hours of sleep each night. I’m jealous of those who manage at five or six, but I’ve had to realize that I’m not. It’s so important (and hard) to get to bed early.
 5. Take fish oil supplement every day. I know how healthy fish oil is but I am so bad at taking it every day. Something that doesn’t taste good makes me forget about it on purpose. I always end up making excuses for myself; I can’t take fish oil on an empty stomach, I can’t take fish oil until I’ve exercised, I can’t take fish oil before bed. I just have to take the fish oil every day right after breakfast.

I’ve also heard that it’s the feeling you get after you do something that matters when you want to make a habit and not the magic 21 day rule. So it can actually help to congratulate yourself when you do, for example, take the fish oil. At least I’ll test that!

Do you have any good habits that you are good at or that you want to get?

11 comments

  • Den koppen med kaffe i er mamma sin, står ikke noe merke på den og hun fant den på Fretex. Den andre koppen og melkekoppen er fra Royal Copenhagen <3

 • Et tips ang. tran er å teste ut “omega cure”. Den smaker vanilje / sitron, og ikke som vanlig tran i det hele tatt! Mye bedre 🙂

 • Elsket dette innlegget. Så relaterbart og samtidig inspirerende! Håper på mer som dette. Kan du lage et video om hva du gjør i denne tiden?

  Stor klem

  • Tusen takk, Heidi! Det var veldig hyggelig å høre 🙂 Jeg har vurdert å lage en liten vlogg, men er redd for at det blir så kjedelig. Jeg skal revurdere det! Håper alt er fint. Klem Emilie

 • Lag Vlogg <3 vi liker når det er ekte 🙂 En god vane er å alltid rydde på kvelden før man legger seg slik det er kjekt å stå opp til ryddig hus 🙂 da er det lettere å gjennomføre gode morgenrutiner (eks re opp sengen)

  • Jeg er så enig! Jeg liker også å rydde alt før jeg legger meg. Spesielt kjøkkenet. Da er det så mye hyggeligere å stå opp <3 Jeg skal prøve å finne u t av det med Vlogg. Hva er best, ukesvlogg eller dagsvlogg? <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *