HÅRFARGEN MIN

Jeg får ofte spørsmål om hårfargen min og det er så hyggelig. Jeg er veldig fornøyd med fargen slik den er nå men det er dessverre ikke et resultat etter én frisørtime. Siden jeg ikke har en spesifikk fargekode å gi dere skal jeg gi dere et innblikk i hårfarge-reisen min.

Min naturlige hårfarge er relativt mørk med litt varme toner. Jeg har i de siste årene lagt inn litt lysere balayage, det er veldig naturlige highlights som males på håret. Det ser mer solbleket ut en klassiske striper. Dette gjorde jeg rundt 1-2 ganger i året og var så fornøyd! Håret mitt er veldig glatt og tungt så de lyse stripene hjalp også på volumet.

Selv om jeg synes det var så fint så var det uvant å pleie lyst og tørt hår. Jeg har alltid vært vant til at håret mitt heller ble fort fett. Balayage-behandlingene gjorde at tuppene mine etter hvert ble ganske lyse og litt slitt. Jeg var klar for en forandring!

Jeg samarbeidet med Maroccanoil gjennom hele 2018 og de lanserte en ny serie for farget hår høsten 2018. Jeg hadde tenkt lenge på å gå tilbake til en mørkere hårfarge og det passet perfekt med “makeover”. Sammen med den globale ambassadøren Briana Cisneros ble vi enige om å gå for en varm brunfarge. Hun brukte Wella Color Touch 30 gram 6.0, 30 gram 6.7, 7 gram 4.77 med 4%. Resultatet ble ganske mørkt, varmt og litt uvant i starten. Fargen vokste veldig på meg og jeg synes det var så fint at jeg fikk bevart spillet i håret da de lysere stripene skinte igjennom.

Den mørke brunfargen har dempet seg over tid, spesielt når jeg har vært på ferie og eksponert for mye sol og saltvann. I fjor høst hadde jeg en liten minicolor når jeg klippet håret mitt hos Gevir. Det er en type glansvask som toner håret og vaskes ut over tid. Siden det hadde blitt en del lysere over sommeren så gikk jeg for en glansvask som tonet det litt ned og ga det litt varme igjen.

Jeg har ikke gjort noe med fargen siden og jeg ser at de lysere stripene i lengdene begynner å komme mer frem. Jeg merker at jeg liker det aller best når det er mørkt i bunn og med litt spill. Selv om jeg ønsker å bevare det mørke så kommer jeg nok til å legge inn litt lysere striper neste frisørbesøk. Så kan jeg heller gå for å tone det ned på høsten.

Jeg har alltid gått til Gevir for å klippe og farge håret. Resultatet blir så naturlig og vakkert. Jeg prøver alltid å få inn en time når jeg er i Oslo.

I often get asked about my hair color. Thats very flattering and I am also very happy with the color as it is now. Unfortunately it is not a result after one haircut hour. Since I do not have a specific color code to give you, I will give you an insight into my hair color journey.

My natural hair color is relatively dark with slightly warm tones. In recent years I have added a some balayage, a very natural kind of highlights that are painted on the hair. It looks more sun-bleached than a classic highlights. I did this about 1-2 times a year and was so happy with the result! My hair is very smooth and heavy so the highlights also helped with the volume.

I’ve always been used to my hair becoming greasy and now it was a bit dry. The balayage treatments made my ends gradually lighter and slightly worn. I was ready for a change!

I partnered with Maroccanoil throughout 2018 and they launched a new series for coloured hair in the fall of 2018. I had thought for some time about going back to a darker hair colour and it fit perfectly with a”makeover”. Together with global ambassador Briana Cisneros, we agreed to go for a warm, darker brown. She used Wella Color Touch 30 grams 6.0, 30 grams 6.7, 7 grams 4.77 with 4%. The result was quite dark, warm and felt little strange at first. The colour grew on me the weeks after I colored it and I really loved it.

The dark colour has faded over time, especially when I have been on vacation and exposed to a lot of sun and salt water. Last fall I had a little minicolor when I cut my hair at Gevir. It is a type of semi-permanent color that tones the hair and is washed out over time. Since it had become a bit brighter over the summer, I went for a toner which gave it some warmth-

I haven’t done anything with the colour since and I see that the highlights in the lengths are starting to show more. I think I like it best when it’s natural brown with lighter highlights. Although I want to preserve the darkness, I will probably add some lighter highlights for my next hair appointment.

I’ve always gone to Gevir to cut and dye my hair. The result is so natural and beautiful. I always try to get in an hour when I’m in Oslo.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *