BAK FASADEN

Til deg som blir overveldet av det tilsynelatende perfekte på sosiale medier, la meg påminne dere om realiteten. Det er for det første en liten brøkdel av en person sitt liv som vises gjennom sosiale medier. Jeg vil påstå at det gjelder alt fra kjendiser og influensere til din nærmeste omgangskrets. Vi liker jo å dele når ting er bra eller fint. Spennende reiser, perfekte hjem, morsomme fester, luksuskjøp, restaurantbesøk og treningsskryt. De fleste av oss deler ikke kjedelige hverdager eller når livet er vondt. Dette er så viktig å huske på! Alle sine liv er fulle av nyanser i egne skalaer.

Jeg lever av å være en influenser og da blir innholdet jeg deler ekstra finpusset. Det ene fine bildet kommer fra en stor samling av bilder som jeg ikke var fornøyd med. Rare ansiktsutrykk, uflatterende vinkler og poseringer, det er det mye av. Skal jeg være helt ærlig så kan man bli litt smågal av å hele tiden lage innhold rundt sitt eget utseendet. Jeg vet det ikke er en veldig tung jobb men det kan til tider være en psykisk påkjenning. Det er rart å forsøke å prestere i en polert utgave av seg selv. Jeg har fått et mer distansert forhold til mitt eget utseende. Det er en god variasjon av fine og forferdelige bilder, og da er det vel sånn for de aller fleste? Jeg velger i hvert fall å tro det. Og jeg håper du gjør det samme.

Man lærer underveis hva som fungerer og ikke fungerer på kamera. Det gjelder alt fra sminke til klær til poseringer. Et antrekk som ser helt fantastisk ut på bilder er ikke alltid like fint i virkeligheten. Det samme gjelder sminke. Jeg vet det er litt rart men det er realiteten.

Når man tar så mange bilder blir man ganske flink til å finne godt lys. Fint lys utgjør den aller største forskjellen på et bilde. Huden kan se grå, posete og dradd ut i ett type lys og i ett annet får man en fantastisk fin glød og glatt, rynkefri hud. Dette er noe de aller fleste influensere kan. Vi jobber med å finne det fine lyset og vi kan våre beste vinkler. Et fint bilde som ser gøy og tilfeldig ut kan kreve mye jobb.

Jeg er også en av de influenserene som deler et mer glossy bilde av livet mitt. Det er svært sjeldent jeg deler personlige utfordringer og kjipe hendelser. Det er sånn jeg vil ha det men jeg vil også at du skal være klar over det. Jeg elsker skjønnhetsprodukter og estetisk vakre bilder, men livet mitt er alt annet enn det. Og det er fremdeles veldig rart å kalle seg selv for influenser og omtale det som en jobb.

Vi er alle den beste utgaven av oss selv på sosiale medier. Selv om ikke bilder nødvendigvis er redigert så blir det en form for manipulering av virkeligheten. Det vil jeg at du alltid skal huske på <3

To you who are overwhelmed by the seemingly perfect lives on social media, let me remind you of the reality. First, it is a small fraction of a person’s life that appears through social media. I would argue that it applies to everyone from celebrities and influencers to your immediate circle of friends. We like to share when things are good or pretty. Exciting travels, perfect homes, fun parties, luxury shopping, fancy restaurant and early morning workouts. Most of us do not share boring weekdays, when you sleep to noon or when life is painful. This is so important to keep in mind! Everyones lives are full of nuances on their own scales.

I am an influencer and the content I share becomes extra glossy and refined. The one nice picture I publish comes from a large collection of pictures that I wasn’t happy with. Weird facial expressions, unflattering angles and poses, in abundance. To be completely honest, you can become a little crazy by constantly creating content around your own appearance. I know it is not a very heavy job but it can be a mental strain at times. It’s weird to try to achieve a polished version of yourself as work. I have gotten a more distant relationship with my own appearance. There is a good mix of both nice and terrible pictures, and it has to be like that for most people as well? At least I choose to believe it. And I hope you do the same.

You learn what works and doesn’t on camera. This applies to everything from makeup to clothes to posing. An outfit that looks absolutely stunning on photos is not always as good in reality. The same goes for makeup. I know it’s a bit strange but that’s the reality.

When you take so many pictures you get pretty good at finding good lightning. Beautiful light makes the biggest difference in an image. Our skin can look gray, sad and wrinkly in one type of light and in another you get a wonderfully fine glow and smooth, wrinkle-free skin. This is something most influencers knows. We try to find the beautiful light and we know our best angles. A nice image that looks fun and natural can require a lot of work.

I am also one of the influencers who share a more glossy picture of my life. It is very rare for me to open up about personal challenges and events. That’s how I want it to be but I also want you to be aware of it. I love beauty products and aesthetically beautiful images, but that’s not my life. And it’s still very strange to call myself an influencer and refer to it as a job.

We are all the best version of ourselves on social media. Although images are not necessarily edited, it still becomes a form of manipulation of reality. I want you to always remember that <3

13 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *