GODT NYTTÅR!

Jeg håper dere har hatt en fantastisk jul og nyttårsfeiring! Jeg tok meg en ekstra lang og deilig juleferie. Det var godt å gå inn i hvilemodus og la dagene gå, uten å tenke på jobb og andre forpliktelser. Jeg har sovet mye, spist mye god mat og kost meg skikkelig. Nå er jeg veldig klar for å ta fatt på det nye året og komme inn i gode hverdagsrutiner.

Årets reise
Jeg har vært på så mange fine turer i året som har gått. Jeg tror det må bli en delt førsteplass mellom kjærestetur til LA og jentetur til Lofoten.

Det beste jeg har lært
2019 har vært et relativt alminnelig år for meg. Det har ikke vært noen store begivenheter, hverken positive eller negative. I løpet av året har kjent meg både litt trøtt og rådvill. En klok venninne sa til meg at vi er ikke alle motivert av karriere. Jeg har hatt perioder hvor jeg skulle ønske at jeg hadde et større konkurranseinnstikt og driv. Men hvis jeg skal være helt ærlig så er det ikke da jeg har det best med meg selv. På en eller annen måte så har de ordene fra venninnen min fått meg til å føle meg bedre over å ikke prestere. Det er mer enn fint å bare leve.

Årets matopplevelse
Bursdagsmiddag på 1887 i Bergen. En fantastisk syvretters laget av lokale råvarer med en deilig vinpakke. Anbefales!

Årets film
Once upon a time in Hollywood

Årets serie
Euphoria

Årets beste kjøp
I starten av året kjøpte jeg meg en Mini Cooper <3 Min aller første, selveide bil og jeg er så glad i den.

Jeg testet ut
Morgentrening! Jeg fikk endelig kjenne på at jeg likte å trene på morgenen og at det ga meg energi. Nå er det på tide å gjøre det til en vane.

Det beste som skjedde
Jeg startet året med en konisering etter jeg fikk påvist grove celleforandringer noen måneder tidligere. Etter en ny runde med celleprøver og biopsi i august ble jeg endelig friskmeldt. Årets beste nyhet.

Årets beste vane
Flight mode på telefonen om natten. Av en eller annen grunn så føles det så bra! Når vekkerklokken ringer så er ikke notifikasjonene om meldinger, telefoner eller SoMe det første som møter meg. Det har gitt meg en større ro på kvelden og morgenen.

1. Jeg vil ta fatt på morgentreningen for fullt. Det er så deilig å ha en rutine i den ellers flytende hverdagen min. Kroppen våkner skikkelig og jeg er sikker på at jeg får trent den dagen før alt annet kommer i veien.

2. Kutte mer ned på kjøtt og meieriprodukter. Jeg kommer nok aldri til å bli veganer, men langtidsmålet er å spise 60-80% plantebasert. Det er bedre for både kroppen og miljøet.

3. Jeg hadde som mål for 2019 å lese mer bøker. Jeg endte opp med å kjøpe mange bøker men har ikke lest så mange av de. Målet er å lese alle de spennende bøkene jeg kjøpte i 2019.

4. Slutte å bekymre meg over ting som er utenfor min kontroll. Det hjelper ikke og skaper bare stress. Skriv det ned og hvis jeg ikke har en løsning på det; glem det.

5. Starte med daglig meditering. Jeg har allerede apper som Calm og Melissa Wood som har egne mediteringsøvelser. Så det er bare å begynne!

I hope you have had a wonderful Christmas and New Year celebration! I took an extra long Christmas holiday. It was so good to go into total relaxation and let the days go by, without thinking about work and other commitments. I’ve slept a lot, eaten a lot of good food and really enjoyed myself. I feel rested and so ready to embark on the new year and get into my everyday routines.


FAVOURITES FROM 2019

This best trip
I have been on so many great trips in 2019. I think it’s a tie between my trip to LA with my boyfriend and my girls trip to Lofoten.

The best thing I’ve learned
2019 has been a relatively ordinary year for me. There have been no major events, neither positive nor negative. During the year I have felt both a little tired and puzzled. A wise girlfriend of mine told me that we are not all career motivated. I’ve had periods where I wish I had a greater competitive edge and drive. But if I’m going to be completely honest, that’s not when I feel my best. Somehow, those words from my girlfriend have made me feel better about not performing. It’s more than nice to just live.

This year’s dining experience
My birthday dinner at 1887 in Bergen. A fantastic seven course meal made from local produce with a delicious wine package. Recommended!

This year’s movie
Once upon a time in Hollywood

Series of the year
Euphoria

Best buy of the year
At the beginning of the year I bought myself a Mini Cooper <3 My very first, self-owned car and I am so happy with it.

I tested
Early morning workouts! I finally felt that I liked exercising in the morning and that it gave me energy. Now it’s time to make it a habit.

The best thing happened
I started the year with a cone biopsy after I had detected abnormal cervical cells a few months earlier. After another round of cell tests and biopsy in August, I was finally cleared. The best news of the year.

Best habit of the year
Flight mode on the phone at night. For some reason it feels so good! When the alarm clock rings, notifications about messages, phones or SoMe are not the first thing that meets me. It has given me a greater calm in the evening and morning.

GOALS FOR 2020

  1. I want to get started on my morning workouts again and make it a habit. It’s so wonderful to have a routine in my otherwise fluid everyday life. The body wakes up properly and I’m sure I’ll get a workout that day before everything else gets in the way.
  2. Cut more meat and dairy products. I’m probably never going to be fully vegan, but the long-term goal is to eat 60-80% plant-based. It is better for both my health and the environment.
  3. My goal for 2019 was to read more books. I ended up buying a lot of books but haven’t read as many of them. The goal is to read all the exciting books I bought in 2019.
  4. Stop worrying about things that are out of my control. It does not help and only creates stress. Write it down and if I don’t have a solution for it; forget it.
  5. Start with daily meditation. I already have apps like Calm and Melissa Wood that have their own meditation exercises. So I really just have to get started!

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *