Q&A

Jeg hadde en liten spørsmålsrunde på Instagram og tenkte det var en fin mulighet å besvare flere av spørsmålene her også.

Hvilken øyesminke har du på deg?
Jeg har i det siste begynt å bruke en palett fra NARS som heter Skin Deep. Det er en kjempefin palett i grå og brune toner, med både matte og skimrete øyenskygger. Jeg skal lage en liten IG-video som kommer i morgen eller på fredag.

Hvordan synes du laserbehandlingen fungerte? Hvor tok du det?
Jeg ble kjempefornøyd med IPL og laserbehandlingen. For dere som ikke har fått det med dere så tok jeg en IPL-behandling mot røde kinn, solskader og sprengte blodkar. Selv om det endelige resultatet ikke er synlig enda så er jeg veldig fornøyd så langt. Jeg skal ta behandling nr 2 i slutten av november. Jeg tok det på Fana Medisinske og de var veldig profesjonelle og flinke. Det er superviktig å velge riktig sted når det kommer til laser og IPL for det er dessverre ikke godt nok regulert. Bruk tid på å finne riktig behandlingssted.

Når kommer video om IPL-behandling?
Jeg vil gjerne ha med det endelige resultatet av IPL-behandlingen så det blir nok i løpet av desember. Det er hvis den neste behandlingen gir ønsket resultat.

Concealer for mørke ringer?
Min store favoritt er Helena Rubinstein sin Magic Concealer. Den gir en kjempefin tekstur på huden, er lysreflekterende og har en veldig lett konsistens men jeg har fått tilbakemeldinger om at den ikke dekker godt nok for enkelte. Da vil jeg anbefale Bye Bye Under Eye Concealer fra IT-Cosmetics. Den dekker mer, er veldig drøy og fuktighetsgivende. Den er litt tykkere i konsistensen men her lønner det seg å bruke lite produkt. Jeg matter den ned med et løspudder hvis den blir for blank. Hvis du virkelig vil viske bort mørke ringer så er det lurt å bruke et fargekorrigerende produkt i tillegg. Da vil en fersken, rød eller rosa nøytralisere det mørke partiet og så påfører du concealer over.

Har du en insane bra ansiktsmaske å anbefale?
Ja! Pure Retinol Intensive Revitalizing Mask fra Shiseido og Cellular Performance Mask fra Sensai.

Hvordan finner du motivasjon til å trene? Det er så lett å finne unnskyldninger og droppe det.
Min motivasjon er veldig varierende, i enkelte perioder gleder jeg meg til å trene og så kan det komme travle perioder hvor jeg er for sliten og ikke har tid. Jeg jobber med å finne en god rutine så det går på automatikk og jeg ikke må lete etter motivasjonen. Jeg har funnet ut at det beste er faktisk å trene på morgenen. Da blir det gjort og resten av dagen blir så mye bedre. Hovedmotivasjonen er helse og humør, jeg føler meg så mye bedre når jeg trener. Jeg blir også veldig motivert av Barry’s Bootcamp hvor du konkurrerer litt med deg selv og slipper å tenke på hva du skal trene.

Er du singel?
Nei, jeg har kjæreste/samboer. Vi har vært sammen i 5 år men jeg har valgt å ikke dele så mye av den delen av privatlivet mitt.

Bruker du noe sminke når du trener og, i så fall, hva bruker du?
Hvis jeg trener på morgenen bruker jeg ikke noe sminke, jeg gidder heller ikke å vaske ansiktet siden jeg dusjer rett etterpå. Det er ikke noe galt i å trene med sminke men jeg foretrekker uten. Hvis jeg trener senere på dagen tar jeg ikke bort sminken før trening og det går helt fint å trene med. Merker du derimot at det prikker i huden når du svetter så ville jeg byttet produkt eller trene uten.

Hvilket stylingverktøy bruker du for krøller?
Jeg bruker som regel Creative Curl Wand fra GHD. Den er litt mer kjegleformet enn de klassiske krølltengerne og gir en litt annerledes krøll. Du finner den her.

Hvordan ser din selvbrunings/solariumsrutine ut?
Jeg tar ikke solarium, det er skadelig for huden og det er lurt å holde seg unna. Jeg tar vanligvis selvbruning en gang i uken men ikke de siste to månedene. Jeg måtte holde meg helt unna sol og selvbruning pga IPL-behandlingen. Det har vært ganske deilig egentlig.

Hva inspirerer deg?
Jeg blir alltid inspirert når jeg reiser; favoritter som Paris, New York eller nye spennende destinasjoner. Da får jeg påfyll av spennende mennesker, mat, kunst, arkitektur. Ellers så elsker jeg å bla meg igjennom Pinterest, der kan jeg forsvinne i flere timer. Blir selvfølgelig også inspirert av innhold på Instagram, i motemagasiner eller bøker. På et mer personlig plan så kan jeg bli inspirert av å være i naturen, da føler jeg at hodet blir klart.

Hvilken foundation bruker du?
Nå som brunfargen er borte så har jeg tatt i bruk nye foundations. I det siste har jeg brukt Dior sin Face & Body Foundation, den har en veldig naturlig og fin finish. Fargeutvalget er utrolig bra, også når det kommer til lysere nyanser, akkurat nå blander jeg 2OW og 1W. Jeg har også forelsket meg i IT Cosmetics sin CC-cream, den er så fuktighetsgivende og gir masse glød. Her bruker jeg fargen Light. Jeg bruker fortsatt Charlotte Tilbury sin Light Wonder, men nå er fargen nr 6 for mørk for meg så jeg må få tak i en lysere en. Jeg kjøper Charlotte Tilbury når jeg reiser og eller via Net a Porter.

Har du en anbefaling på serum/produkt man kan bruke under foundationen for å få glød?
Jeg elsker Sensai sin Glowing Base. Den gir en naturlig glød til huden med litt skimmer og masse fukt. Huden blir jevnere og er kjempefin alene eller under foundation.

Kan du liste dine 3 favorittparfymer?
1. Armani Prive Bleu Lazuli. 2. Atelier Cologne Orange Sanguine. 3. Tom Ford Soleil Blanc

Hvilken dagkrem bruker du?
Akkurat nå bruker bruker jeg Dermaceutic K Ceutic på dagtid. Det er en veldig næringsrik fuktighetskrem med spf 50, og jeg bruker den på grunn av IPL-behandlingen min for 3 uker siden.

Er dette din naturlige hårfarge, hvis ikke hva heter hårfargen din?
Dette er ganske likt min naturlige hårfarge. Jeg har hatt lysere striper i håret i mange år, og i fjor høst farget jeg det mørkebrunt. Her har dere de spesifikke fargekodene: Wella Color Touch 30 gram 6.0, 30 gram 6.7, 7 gram 4.77 med 4%. Fargen har blitt litt vasket ut i løpet av året og ble litt solbleket over sommeren. I starten av september hadde jeg en fargeskyll hos Gevir for å gi tilbake glans og farge. Jeg vet dessverre ikke fargekodene for den behandlingen men det var en gyllen brunfarge uten for mye rødt. Det gjorde ikke en drastisk forandring men håret så friskere ut.

I had a little Q&A on Instagram and thought it was a great opportunity to answer several of the questions here as well.

What eye makeup do you wear?
I have recently started using an eyeshadow palette from NARS called Skin Deep. It’s a beautiful palette in gray and brown tones, with both matte and shimmery eye shadows. I’m going to make a little IG video coming tomorrow or Friday.

How do you think laser treatment worked? Where did you take it?
I was really pleased with the IPL and the laser treatment. For those of you who who dont know, I took an IPL treatment for red cheeks, sun damage and blood vessels. Although the final result is not visible yet, I am very happy so far. I’ll be taking treatment nr 2 at the end of November. I took it at Fana Medisinske and they were very professional. Choosing the right place when it comes to laser and IPL is super important because unfortunately it is not regulated well. Spend time finding the right treatment site.

When will video about IPL treatment come?
I would like the final result of the IPL treatment to be there before I post the video and I guess that would be in the end of December. That is if the next treatment produces the desired result.

Concealer for dark rings?
My big favorite is Helena Rubinstein’s Magic Concealer. It gives a great texture to the skin, is light reflective and has a very light consistency but I have received feedback that it does not cover well enough for some. Then I would recommend Bye Bye Under Eye Concealer from IT-Cosmetics. It covers more, is nourishing and moisturizing. It’s a bit thicker in consistency but here it good to use little product. I matte it down with a loose powder if it gets too shiny. If you really want to conceal dark circles then you may want to use a color correction product as well. Then a peach, red or pink will neutralize the dark lot and then apply concealer over.

Do you have an insane good face mask to recommend?
Yes! Pure Retinol Intensive Revitalizing Mask from Shiseido and Cellular Performance Mask from Sensai.

How do you find motivation to exercise? It’s so easy to find excuses and drop it.
My motivation comes and goes, in some periods I look forward to exercising and then there can be busy periods where I am too tired and don’t have time. I’m working on finding a good routine so it becomes almost automatic and I don’t have to look for motivation. I’ve found that the best thing to do is actually work out in the morning. Then it gets done and the rest of the day feels so much better. The main motivation for me is health, physical and emotional, I feel so much better when I exercise. I am also very motivated by Barry’s Bootcamp where you compete a little with yourself and not have to think about what to do.

Are you single?
No, I have a boyfriend. We have been together for 5 years <3 I have chosen not to share that part of my life to much so you don’t see him very often on my social media.

Do you use some makeup when exercising and, if so, what do you use?
If I work out in the morning I don’t use any makeup, nor do I bother to wash my face since I shower right afterwards. There is nothing wrong with exercising with makeup but I prefer without. If I exercise later in the day I don’t take off the makeup before working out. However, if you notice that it prickles in your skin when you sweat, I would change the product or work out without it.

Which styling tool do you use for curls?
I usually use Creative Curl Wand from GHD. It is slightly more conical than the classic curlers and gives a slightly different curl.
You can find it here.

What does your self tanning / sun bed routine look like?
I do not do sun beds, it is harmful to the skin and it is wise to stay away. I usually take self tanning once a week but not for the last two months. I have to stay completely away from the sun and self-tanning due to the IPL treatment. It has been quite nice really.

What inspires you?
I always get inspired when I travel; favorite places such as Paris, New York or new exciting destinations. I get to experience exciting people, food, art, architecture. Otherwise, I love browsing through Pinterest, where I can disappear for hours. I’m also inspired by content on Instagram, in fashion magazines or books. On a more personal level, I can be inspired by being in nature, I can feel my head clear up.

What foundation do you use?
Now that the summer tan is gone I have used new foundations. Lately I’ve been using Dior Face & Body Foundation, it has a very natural and nice finish. The color range is incredibly good, even when it comes to lighter shades, right now I’m mixing 2OW and 1W. I also fell in love with IT Cosmetics’ CC cream, it is so moisturizing and gives a lot of glow. Here I use the color Light. I still use Charlotte Tilbury’s Light Wonder, but now the color nr 6 is too dark for me so I need to get a lighter one. I buy Charlotte Tilbury when I travel and or through
Net a Porter.

Do you have a recommendation on serum / product you can use during the foundation to get a glow?
I love Sensai Glowing Base. It gives a natural glow to the skin with a little shimmer and plenty of moisture. The skin becomes smoother and is very beautiful alone or under foundation.

Can you list your 3 favorite perfumes?
1. Armani Private Bleu Lazuli. 2. Atelier Cologne Orange Sanguine. 3. Tom Ford Soleil Blanc
.

Which day cream do you use?
Right now I’m using Dermaceutic K Ceutic during the day. It’s a very nutritious moisturizer with spa 50, and I’m using it because of my IPL treatment 3 weeks ago. .

Is this your natural hair color, if not what is your hair color?
The one I have now is quite similar to my natural hair color. I have had lighter stripes in my hair for many years, and last fall I coloured it dark brown. Here you have the specific color codes: Wella Color Touch 30 grams 6.0, 30 grams 6.7, 7 grams 4.77 with 4%. The color has been washed out a bit during the year and became a little sun-bleached over the summer. At the beginning of September, I had a color rinse at my favourite hair salon Gevir to get back shine and color. Unfortunately I do not know the color codes for that treatment but it was a golden brown without too much red. It did not make a drastic change but the hair looked fresher.

1 comment

  • Kan du lage en videoblogg med hvordan du legger hverdagssminke, tenker da spesielt på øyeskygge? nå er det jo festsesong, og da kommer deg mye videoer til festsminke, men for min del blir dette alt for mye og din hverdagssminke når du har på øyeskygge + eyeliner er perfekt for meg til en kveld ute 🙂 håperhåper!

    så lurer jeg på hvor den grå kåpen i din siste instagrampost er fra?

    kjekt å se du blogger så mye for tiden 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *