NYTTÅRSFORSETT 2019

6X5A9177fxl

Det er mandag og jeg tenkte å begynne uken med å dele mine nyttårsforsett med dere. Jeg synes det er inspirerende å skrive ned mål for året. Jeg føler på mange måter at et nytt år betyr blanke ark. Med litt sykdom hengende igjen fra julen så har det vært en rolig start på året for min del, men nå er jeg klar for å komme i gang. Her er mine nyttårsforsett for 2019:

1. Starte et AS
Jeg driver et enkeltmannsforetak men jeg har lenge tenkt å starte et AS. Det er mange gode grunner til å gå over til AS og jeg har bare ikke fått fingeren ut. Så 2019 skal være året jeg går over til AS.

2. Spise mindre sukker
Jeg er av natur ekstremt glad i alt som er søtt. Til tider kan det gå ut av kontroll og det har det gjort nå. Jo mer sukker jeg spiser, jo mer får jeg lyst på. Jeg hadde en siste farvel med favorittsjokoladene og peace merkene denne helgen. Nå skal jeg fokusere på å få ned sukkersuget og da må jeg være litt streng de første ukene.

6X5A6067fxl2

3. Være raskere på å svare på mail
Jeg er til tider kjempedårlig på å svare på mail, meldinger og telefoner. Det er en uvane jeg må jobbe med. Det kan bli mye mailer i løpet av et døgn, det er nok noe de aller fleste kan relatere til. Jeg ender ofte opp med å lese de på farten alle tider i døgnet og så glemmer jeg å svare. For å få en viss struktur så skal jeg starte hver dag med å sette av en time til mail.

4. Lese bøker
Jeg leste ikke en eneste bok i 2018 og det er jo helt forferdelig. Jeg skal erstatte noe av skjermtiden min med bøker, både fiksjon og fakta. Alt er bedre enn ingenting men jeg håper at jeg kommer meg igjennom seks bøker i løpet av 2019. Jeg har allerede bestilt meg tre bøker fra Amazon i dag; Contagious: Why Things Catch on, Hooked: How to Build Habit-Forming Products og How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. Jeg har også lyst til å lese Alkymisten av Paulo Coelho og Becoming av Michelle Obama.

5. Være mer personlig
Jeg skal prøve å åpne meg litt mer for dere på mine plattformer. Jeg vil finne en måte å la dere bli bedre kjent med meg på en måte som jeg føler meg komfortabel med. Det kan være alt i fra lage en vlog en gang i blant til å vise mer ufiltrert fra hverdagen min på Instagram stories. Dere må gjerne komme med forslag!

Det var noen av mine mål for det nye året. Har dere noen nyttårsforsett? Dere må gjerne dele i kommentarfeltet <3

english2

It’s Monday and I am starting this sharing my New Year’s resolutions with you. I find it inspiring to write down goals for the year. I feel in many ways that a new year means a clean slate. Here are my New Year’s resolutions for 2019:

1. Start a limited liability company (AS)
I run a sole proprietorships business but I have long thought to start a limited company. There are many good reasons to go over to a limited liability company and I just haven’t got to it yet. So 2019 is going to be the year I run my business as a limited liability company.

2. Eat less sugar
I just love everything that is sweet and I always have. Sometimes it can go out of control and I am at that point now The more sugar I eat, the more I want. I had a last goodbye with my favorite chocolates and candy this weekend. Now I’m going to focus on curbing my sugar cravings and I will  have to be a bit strict these first few weeks.

3. Respond to emails
At times I am horrible at answering emails, messages and phone calls. It’s a bad habit that I have to work on. It can be a lot of emails in a day, it’s probably something most of you can relate to. I often end up reading them on the go all day and then I forget to answer. To get a certain structure I will start every day by setting aside an hour for email.

4. Read books
I did not read a single book in 2018 and it is absolutely terrible. I’ll replace some of my social media time with books, both fiction and facts. Everything is better than nothing but I hope I get through six books in 2019. I have already ordered three books from Amazon today; Contagious: Why Things Catch on, Hooked: How to Build Habit-Forming Products and How to Win Friends and Influence People in the Digital Age. I also want to read the Alchemist by Paulo Coelho and Becoming by Michelle Obama.

5. Be more personal
I’ll try to open myself a little more for you on my platforms. I will find a way to let you know me better in a way that I feel comfortable with. It can be anything from making a vlog once in a while to showing more unfiltered from my daily life on Instagram stories. Feel free to make suggestions!

It was some of my goals for the new year. Do you have any New Year’s resolutions? You may share in the comment field <3

4 comments

  • Hei

    Du er en kjempe vakker dame, som jeg har følgt deg i flere år! Jeg ønsker å se litt mere YouTube videoer. Dele enda mere livsstil på insta story eller/ YouTube.

    Du har en veldig fin stil og du inspirerer meg veldig 🙂

  • Ja til mer på instastories av en ufiltrert hverdag! Blir så inspirert av deg i klesstilen, selv om det «bare» er en liten sniktitt på instastories, trenger ikke alltid være kledd for å ta bilder og ha en perfekt location 🙂 blir inspirert uansett, og ja til flere sminkevideoer og hår 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *