3 GRUNNER TIL Å BRUKE BLUSH

6X5A7979fxlEt produkt jeg ofte dropper er blush. Jeg har en naturlig rødme i kinnene og det har gjort til at jeg heller fokuserer på å dekke den. Det er dumt for det er så fint med friske kinn. Når hudtonen blir jevnet ut med en foundation eller lignende så er det kjempefint å bruke en blush til å hente frem litt farge i ansiktet. Blush er alltid en stor del av skjønnhetstrendene, spesielt når vi går over i høst og vinter. Om det er i trendbildet eller ikke så er det mange gode grunner til å bruke blush i kinnene:

1. En blush vil gjøre huden din vakrere. Uansett hudtype så vil den gjøre den friskere og tilføre glød. Alt handler om å velge riktig farge og tekstur. Har du veldig tørr hud så ville jeg gått for en kremblush. Har du en mer oljete hud så passer det bedre med en pudderblush. Lysere hudtoner kler som regel lysere toner som går mot rosa og mørkere hudtoner kan gå mer mot varme farger som korall, men det er ingen regel uten unntak. Jeg har testet ut Nars sin Orgasm og den er kjent for å være flatterende på alle. Den er en nydelig blanding av fersken og rosa som blir kjempefin på huden.

6X5A8006fxl

2. Den får deg til å se yngre og mer våken. Friske kinn vil gi et mer ungdommelig utseende. Gå for en litt lysere farge som går mot rosa hvis du vil bruke blush til å se yngre ut. Bare pass på å ikke bruke for mye produkt, less is more når det kommer til blush. Se på Reese Witherspoon for inspirasjon, hun har alltid nydelige, friske kinn.

6X5A7951fxl

3. En blush er et fantastisk multiprodukt å ha i vesken. Den kan brukes som en øyenskygge, blush og leppefarge. Er du ikke glad i kontureringsprodukter, så kan du bruke en blush til å definere ansiktet. En lysere blush plasseres høyere på kinnet for å fremheve kinnbeinet, en mørkere variant kan brukes lengre nede for å definere. Jeg er ikke spesielt glad i glitter og mye skimmer i blush-produkter. Det kan få motsatt effekt og gjøre huden mer gusten. En lysere blush som plasseres høyt på kinnet tåler mer glitter og skimmer enn en mørkere blush.

english2

A product I often skip is blush I have a natural redness in my cheeks and I just got so hung up on covering it. It’s stupid because it’s so pretty with fresh cheeks. When the skin tone is evened out with a foundation or something lighter like a CC-cream, it is very nice to use a blush to bring back some color. Blush is always a big part of the beauty trends, especially when we go in to the colder seasons. Whether its one of the seasons beauty trends, there are many good reasons to use blush:

1. A blush will make your skin more beautiful. Whatever skin type, it will make it fresh and add glow. Everything is about choosing the right color and texture. If you have very dry skin, I would go for a cream blush. If you have a more oily skin you will be better off with a powder blush. Lighter skin tones usually look better with brighter tones that go towards pink and darker skin tones can go more to warm colors like corals, but there is no rule without exception. I’ve tested Nars’s orgasm and it’s known to be flattering to most. It is a beautiful blend of peach and pink that looks beautiful on the skin.

2. It makes you look younger and more awake. Fresh cheeks will give a more youthful look. Go for a slightly lighter color that goes against pink if you want to use blush to look younger. Just be careful not to use too much product, less is more when it comes to blush. Look at Reese Witherspoon for inspiration, she always has a beautiful, fresh cheek.

3. A blush is a great multi product to carry in your purse. It can be used as an eye shadow, blush and lip color. If you’re not fond of contouring products, you can use a blush to define your face. A lighter blush is placed higher on the cheek to emphasize the cheek bones, a darker one can be used further down to define. I’m not particularly fond of glitter or a lot of skimmer in blush products. It can have the opposite effect and make the skin more grey. A brighter blush that sits high on the cheek can handle more glitter  and skimmer than a darker blush.

8 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *