#30

Da er årets sommerferie offisielt over for min del. Jeg lot laptopen ligge hjemme og hadde fullt fokus på ferien, med unntak av Instagram så klart. Det var helt fantastisk og etterlengtet. Skal jeg være helt ærlig så var hverken motivasjonen eller inspirasjonen vært på topp den siste tiden før ferien. Det er nok mange ulike grunner til det men ferien gjorde veldig godt og jeg fikk påfyll av både det ene og andre. Selv om været var fantastisk hjemme så fikk jeg nok en gang bekreftet at det å reise gir meg så mye. Jeg bestilte derfor litt spontant en tur til Paris da jeg lå på solsengen i Italia. Og selv om det ikke ble noe blogging i løpet av turen så håper jeg dere synes det var gøy å følge med på Instagram.

Jeg kom hjem litt eldre og litt klokere, 30 juli feiret jeg hele 30 år(!!). Jeg har vinket ha det bra til 20 årene og gått inn en ny epoke av livet. Det ble feiret på stranden med vinglasset i hånden og mine to favorittmennesker. Jeg har aldri hatt noe i mot å bli eldre men jeg fikk kjenne på en rar liten følelse de siste ukene før bursdagen min. Det er mange forventninger, fra andre og oss selv, rundt akkurat denne alderen. Forventninger som gjerne er rundt utdanning, karriere, hjem, venner, forhold og barn. Vi har på en måte blitt gitt en fasit på hvordan livet skal leves og hvilke milepæler som skal oppnås innen en viss alder. Det hele er ganske uoppnåelig og jeg tror ingen blir lykkeligere av å prøve å leve opp til disse forventningene.

Jeg har i løpet av 20 årene gjort et forsøk på å ta mine egne valg uten å høre for mye på hva andre mener. Det er det beste rådet jeg kan gi til dere <3 Det som er riktig for andre er ikke alltid riktig for deg og det er så viktig å være tro mot seg selv. Livet mitt er på ingen måter perfekt eller det jeg hadde forestilt meg men jeg er lykkelig. Jeg har tatt et lite steg tilbake og tenkt mye på hva jeg vil gjøre fremover. Fremtidsplaner gjør noe med motivasjonen og jeg håper å kunne skape mer inspirerende innhold for dere.

Så mine beste tips til dere, uansett alder, er å følge drømmene og lytt til magefølelsen. Ta vare på deg selv, både kropp og sinn. Ikke jobb mot perfeksjon. Det skader heller ikke å bruke en god øyekrem <3

My summer holiday is officially over for now. I left my laptop at home and had full focus on the holiday, with the exception of Instagram of course. It was absolutely amazing and needed. To be honest, both my motivation and inspiration hasn’t been the best lately. There could be so many different for that, but my vacation did me and I feel as though it has come back to me. Although the weather was amazing at home, I once again got the feeling that traveling is so important to me. So while laying in my sunbed in Italy I booked a little spontaneous trip to Paris. And even though there was no blogging during the trip, I hope you enjoyed my Instagram updates.

So I came back home a little older, I celebrated 30 years (!!) the 30th of July. I have waved goodbye to my twenties and have entered a stage in my life. I have never had anything against getting older, but I felt a strange little feeling the last few weeks before my birthday. There are many expectations, from others and ourselves, around this age. Expectations that are usually about education, career, home, friends, relationships and babies. We have in some way been given a way to live our lives and what milestones are to be achieved by a certain age. It’s all quite unattainable and I think nobody will gett any happier trying to live up to these expectations.

During my twenties I have tried to make my own choices without listening too much to other peoples opinions. That is probably the best advice I can give you <3 What’s right for others is not always right for you and it’s so important to be faithful to yourself. My life is in no way perfect or what I had imagined but I’m happy. I have taken a step back and thought a lot about what I want to do in the future. Having plans has a positive effect on my inner motivation and I hope to create more inspiring content for you.

So my best tips to you, regardless of age, is to follow the dreams and listen to your gut. Take care of yourself, both body and mind. Do not work towards perfection. It also does not hurt to use a good eye cream <3

6 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *